Suprasite e. vartotojo lojalumo reikšmę įmonei ir išmanysite e. vartotojų lojalumo įmonei klasifikaciją. Žinosite, kaip keisti nelojalių įmonei e. vartotojų elgseną.

Gebėsite identifikuoti aktyvių pardavimų technikas pagal e. kliento tipą. Taikysite aktyvaus pardavimo technikas parduodant prekes ir paslaugas e. klientams. 

 Išmoksite pozicionuoti e. įmonės logotipą reklamoje. Galėsite paaiškinti logotipo reklamos svarbą e. versle ir kaip taikyti pasirinktą e. įmonės logotipo reklamos tipą ir priemones. Suprasite kur pritaikyti pasirinktą e. įmonės logotipo reklamą

Išmanysite klientų tipus, jų elgseną virtualioje aplinkoje lemiančius veiksnius. Susipažinsite su prekių ir paslaugų reklamos kūrimu. Gebėsite konsultuoti klientus apie prekes ir paslaugas.
Išmoksite kaip parduoti prekes ir paslaugas elektroniniu būdu. Žinosite kaip sudaryti ir vykdyti prekių ir paslaugų pirkimo ir pardavimo sutartis elektroninėje aplinkoje, kaip pristatyti prekes klientams. Susipažinsite su buhalterinės apskaitos vykdymu.

Išmanysite e. paslaugų klasifikavimą, e. parduotuvės asortimento formavimą, darbo organizavimą, tiekėjų atranką ir pasirinkimą. E. Sandorių sudarymas su tiekėjais užsakant maisto ir ne maisto prekes. Išmoksite pildyti lydimuosius dokumentus ir komunikuoti su tiekėjais.

Mokėsite pasirinkti e. verslo formą, išmoksite apie e. rinkos tipus, strategijos kūrimą, duomenų apsaugą ir saugumo priemones. Gebėsite apibūdinti internetinių puslapių dizaino principus, mokėjimo sistemas, atlikti nesudėtingus programavimo veiksmus