Apibūdinti vizualinės reklamos gamintojo veiklas darbo pasaulyje. Apibūdinti vizualinės reklamos gamintojo profesinę veiklą, veiklos procesus, funkcijas, uždavinius. Demonstruoti jau turimus, neformaliuoju ir / ar savaiminiu būdu įgytus, vizualinės reklamos gamintojo kvalifikacijai būdingus gebėjimus

Nustatyti užsakovo poreikius, derinti ir dokumentuoti vizualinės reklamos projektus.

Planuoti vizualinės reklamos gamybos etapus. 

Projektuoti ir maketuoti vizualinės reklamos produktus.




Nustatyti užsakovo poreikius, derinti ir dokumentuoti vizualinės reklamos projektus. Planuoti vizualinės reklamos gamybos etapus. Projektuoti ir maketuoti vizualinės reklamos produktus. Paruošti gaminti vizualinės reklamos objekto maketą, projektą.

Techniškai projektuoti ir pagaminti pakuotę.

Charakteri­zuoti pakuočių gamybos medžiagas. Įvardinti pakuočių gamybos technologijas ir spaudos būdus. Braižyti pakuočių išklotines. Išdėstyti grafinę informaciją pakuotės išklotinėje. Gaminti pakuotės maketą. Parinkti medžiagas pakuotei gaminti. Rengti pakuotės projektą, spausdinti ir gaminti.